ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΕΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΛΗΨΗ ΔΙΑΡΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.


ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ