ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η θέση εκπαιδευτικών τεχνολογικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης σε διαθεσιμότητα αποτελεί νομικά και ουσιαστικά απόλυση υπό προθεσμία, καθώς το ζήτημα της κινητικότητας – μετάταξης αποτελεί διακριτό - μελλοντικό (και πάντως) ενδεχόμενο.

Υπάρχει το δικαίωμα άσκησης αίτησης ακύρωσης (βασική προσφυγή) και αίτησης αναστολής εκτέλεσης (ασφαλιστικά μέτρα) στο κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, κατά των πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα, οι οποίες θα σας κοινοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η κατάθεση των προσφυγών αυτών πρέπει να γίνει άμεσα γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ασφυκτική προθεσμία 60 ημερών αλλά και κυρίως για λόγους επίσπευσης ορισμού δικασίμου (λόγω ισχύος της διαθεσιμότητας για οκτώ μήνες).

Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή στη δικαστική διαδικασία δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην ενδεχόμενη αυτοτελή διαδικασία μετάταξης των εκπαιδευτικών σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου.

Διαβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν πλείστα όσα νομικά επιχειρήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε δικαίωση, αν και ομολογουμένως πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση ιδίως λόγω πρωτοτυπίας και εν γένει συγκυρίας. Σε κάθε περίπτωση η δικαστική διεκδίκηση αποτελεί μια οδό που στρατηγικά επιβάλλεται να ακολουθηθεί παράλληλα με τις όποιες λοιπές ατομικές ή συλλογικές κινήσεις.

Οι προσφυγές μπορούν να κατατεθούν ατομικά (κάτι που είναι ενδεδειγμένο καθόσον θα σας κοινοποιηθούν ατομικές πράξεις θέσης σε διαθεσιμότητα) ή και ομαδικά (λόγω ομοδικίας και συνάφειας, με τον υπαρκτό κίνδυνο το Δικαστήριο να «χωρίσει» τους προσφεύγοντες στο μέλλον).


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΟΛΛΥΡΗΣ
Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου Πανεπιστημίου Heidelberg Γερμανίας