Δικαίωση για τους πρώην εργαζόμενους στις εκδόσεις Λυμπέρη

Δικαιώνοντας πανηγυρικά τους  πρώην εργαζόμενους στις εκδόσεις Λυμπέρη, εκδόθηκαν  στις 11 Απριλίου 2013 από το τμήμα Aσφαλιστικών Mέτρων του Ειρηνοδικείου Κρωπίας οι αποφάσεις επί των αιτήσεων 150 εργαζομένων στις «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ» κατά της εργοδοσίας.
Σύμφωνα με το διατακτικό των αποφάσεων (246,247 και 248/2013), γίνονται πλήρως δεκτά τα αιτήματα των εργαζομένων και τους επιδικάζεται το συνολικό ποσό των 800.000 €, ως δεδουλευμένες αποδοχές τους για το διάστημα από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο 2012.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη στην παρούσα συγκυρία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει του γεγονότος, ότι τόσο στους συντελεσθέντες, όσο και στους επικείμενους πλειστηριασμούς, η συμμετοχή των εργαζομένων στο πλειστηρίασμα, δηλαδή στο ποσό που θα προκύπτει κάθε φορά από τον πλειστηριασμό –εξοπλισμένη πλέον με δύναμη δικαστικής απόφασης- ενισχύεται, αφού αποτελεί συνάρτηση του ύψους της συνολικής απαίτησής τους.

Θυμίζουμε εξάλλου ότι η παραπάνω θετική δικαστική απόφαση έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς πραγματοποίησης της διαδικασίας του πρώτου πλειστηριασμού κατασχεθέντων από τους εργαζόμενους περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας στις 27/3/2013. 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ