Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την καταγγελία της σύµβασης εργασίας

Τι προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία, ποια δικαίωµα έχει ο εργαζόµενος και πότε µπορεί να κηρυχθεί άκυρη µια καταγγελία µε συνέπεια την αποκατάσταση του εργαζόµενου. Πότε και πως πρέπει να καταβάλλεται η αποζηµίωση και ποιες προθεσµίες πρέπει να τηρούνται.

‘Άρθρο του Δικηγόρου – Εργατολόγου, 
Δηµήτρη Σπ. Περπατάρη στο περιοδικό Banker’s Review


Κάντε κλικ εδώ και κατεβάστε 
όλο το άρθρο σε αρχείο μορφής PDF