Δήλωση επιφύλαξης κατά της Έκτακτης Εισφοράς

Δήλωση ρητής επιφύλαξης επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς αρ. 29. Ν.3986/2011

Κατεβάστε τη δήλωση σε αρχείο μορφής MS Word κάνοντας κλικ εδώ