Προσωρινή διαταγή επαναπρόσληψης συμβασιούχων εργαζομένων μεψευδοσύμβαση "μαθητείας" στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών χορήγησε προσωρινή διαταγή επαναπρόσληψης στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας εννιά συμβασιούχων εργαζομένων , οι απασχολούνταν ως δήθεν «μαθητευόμενοι» με πρόγραμμα Stage. H χορήγηση της προσωρινής διαταγής πιθανολογεί την ζωτικής αξίας συνεισφορά των εργαζομένων στον Οργανισμό, ο οποίος όπως και σε όλες τις Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα κλονίζεται από την έλλειψη προσωπικού που δημιούργησε η πολιτική των ομαδικών απολύσεων συμβασιούχων μετά από πολύχρονη εργασιακή, μισθολογική και ασφαλιστική εκμετάλλευσή τους.