Πρόταση για αποζημιώσεις μαμούθ στις αναιτιολόγητες απολύσεις

Αναδημοσίευση από το site της εφημερίδας
Ελευθεροτυπία  (www.enet.gr)
Σε τετραπλασιασμό ή ακόμα και οκταπλασιασμό της προβλεπόμενης μέχρι σήμερα αποζημίωσης σε περίπτωση αναιτιολόγητης απόλυσης εργαζομένου κατέληξε η πρόταση του Μεσολαβητή Γ. Κατρούγκαλου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) κατά τη διαδικασία κατάρτισης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2010 που αφορά τους τεχνικούς του ραδιοφώνου – μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) η οποία εκδόθηκε σήμερα.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοιου τύπου ρύθμιση στην ιστορία του θεσμού των ΣΣΕ, μια ιστορική απόφαση ειδικά αν υπολογιστεί  ότι  κυβέρνηση και τρόικα σχεδιάζουν όχι μόνο αύξηση του ποσοστού απολύσεων αλλά και μείωση από 20% έως και 40% της αποζημίωσης όσων απολύονται.
Τη νομική στήριξη της ΕΤΕΡ για τη συγκεκριμένη υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος Δημήτρης Περπατάρης και σύμφωνα με την πρόταση του Μεσολαβητή Γ. Κατρούγκαλου προβλέπονται τα εξής:

«Λόγω της έκτακτης οικονομικής κατάστασης,  η αποζημίωση για τις αναιτιώδεις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης ορίζεται για το διάστημα από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2010 στο τετραπλάσιο της νόμιμης αποζημίωσης. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για την καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση όμως που κριθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ότι ο λόγος της καταγγελίας δεν ήταν σπουδαίος, οφείλεται στον εργαζόμενο του οποίου η σύμβαση καταγγέλθηκε το οκταπλάσιο της νόμιμης αποζημίωσης. Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη η απόλυση εργαζομένης μητέρας για δύο (2) χρόνια μετά την επιστροφή της στην εργασία από την άδεια τοκετού. Οι διατάξεις της από 13-4-2009 ΣΣΕ καθώς και κάθε άλλης προϊσχύουσας ΣΣΕ ή ΔΑ ή διμερούς συμφωνίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί ρητώς ή δεν αντίκεινται στους όρους της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν».