ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΠ. ΠΕΡΠΑΤΑΡΗ κ’ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σόλωνος 51, Αθήνα, 10672
e-mail: dp@perpataris.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : info@perpataris.gr
Τηλ: 210-3645656 Fax: 210-3645651
www.perpataris.gr , www.facebook.com/perpataris.gr