ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ